Publicerad: 11 december 2018

Fakta och rapporter

Här finns material för att få kunskap om välfärdsjobben, nyansera bilden av sektorn och skapa intresse för de utmaningar som finns.

Illustration för puffbild

Rapporter som SKL tagit fram inom Sveriges Viktigaste Jobb. Du laddar ner alla rapporter kostnadsfritt.

Illustration för puffbild

Många som arbetar inom välfärden upplever sitt jobb som meningsfullt.

Illustration för puffbild

Här kan du ladda ner bilder som sprider fakta om jobben i välfärden.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot