Publicerad: 5 februari 2019

Välfärdsjobben är meningsfulla och engagerande

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda arbetstagare ett meningsfullt, intressant och utvecklande arbete. Det klarar kommuner, landsting och regioner mycket bra.

4 av 5 anställda anser sig ha ett mycket meningsfullt arbete

Mer än fyra av fem anställda inom kommuner (79 procent), landsting och regioner (82 procent) anser sig ha ett mycket meningsfullt arbete. Det är fler än i någon annan del av arbetsmarknaden och betydligt mer än de 68 procent som gäller på arbetsmarknaden totalt.

Det här är också en trend som håller över tid – i stort sett sedan 1991 har anställda inom kommuner, landsting och regioner i större utsträckning ansett sig ha ett meningsfullt arbete än övriga på arbetsmarknaden.

3 av 4 anställda är mycket nöjda med sitt jobb

Mer än tre av fyra anställda inom kommuner (74 procent), landsting och regioner (79 procent) är i det stora hela mycket nöjd med jobbet. Jämfört med hela arbetsmarknaden (73 procent) är det en större andel.

4 av 5 anställda har ett mycket intressant och stimulerande jobb

Fyra av fem anställda inom kommuner (77 procent), landsting och regioner (84 procent) anser att jobbet i hög grad är intressant och stimulerande. Även det är högre än vad som gäller för arbetsmarknaden totalt (72 procent).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot