Publicerad: 8 december 2017

Rapporter Sveriges Viktigaste Jobb

Här presenterar vi de rapporter som SKL har tagit fram inom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb. Du kan ladda ner alla rapporter kostnadsfritt.

Omslag rapporten Utbilda för framtidens välfärd

Utbilda för framtidens välfärd

I dag är det svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken, och i takt med att välfärden utvecklas behövs medarbetare med nya kompetenser. Det innebär helt nya krav på utbildningssystemet.
(2017)

Utbilda för framtidens välfärd

Omslag rapporten Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen

Sveriges viktigaste jobb engagerar

De mest engagerade medarbetarna finns i kommuner och landsting. Men många har svårt att släppa tankarna på jobbet när de är lediga.
(2016)

Sveriges viktigaste jobb engagerar

Omslag rapporten Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen

Om fler jobbar mer

I dag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Om fler medarbetare börjar arbeta heltid kan vi minska rekryteringsbehoven.
(2015)

Om fler jobbar mer

Omslag rapporten Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden

Det behövs ungefär en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning.
(2015)

Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden

Omslag rapporten Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden

Jobb i vården och omsorgen

Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre, och behoven av välfärd ökar, uppnår många medarbetare pensionsåldern de närmaste åren. Det finns en del utmaningar med att rekrytera många nya medarbetare de kommande tio åren.
(2014)

Jobb i vården och omsorgen

Omslag rapporten Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden

Jobb i förskolan och skolan

Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkningen, samtdigit som många medarbetare i förskolan och skolan uppnår pensionsålder, ökar behovet av personal. Det innebär att det kan behövas ungefär 150 000 nya medarbetare fram till 2023.
(2014)

Jobb i förskolan och skolan

Omslag rapporten Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen

Jobb som gör skillnad

Unga är en viktig unga målgrupp när nya medarbetare ska anställas. Därför är det nödvändigt att veta vad de tycker om välfärdsjobben.
(2013)

Jobb som gör skillnad

Omslag rapporten Jobbet och karriären

Jobbet och karriären

Unga förknippar inte välfärdsjobben med goda karriärmöjligheter. Hur ser det ut i kommuner och landsting och vad kan arbetsgivarna göra?
(2013)

Jobbet och karriären

Omslag rapporten Jobbet och lönen

Jobbet och lönen

Unga förknippar inte välfärdsjobben med bra lön. Hur ser det ut i kommuner och landsting och vad kan arbetsgivarna göra?
(2013)

Jobbet och lönen

Omslag rapporten Jobbet och arbetsmiljön

Jobbet och arbetsmiljön

Unga förknippar inte välfärdsjobben med bra arbetsmiljö. Hur ser det ut i kommuner och landsting och vad kan arbetsgivarna göra?
(2013)

Jobbet och arbetsmiljön

Omslag rapporten Stolthet och fördomar

Stolthet och fördomar

Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? Det finns ingen entydig bild. Sektorn har en miljon medarbetare i hundratals olika yrken som verkar på tusentals arbetsplatser.
(2011)

Stolthet och fördomar

Omslag rapporten Förhoppningar och farhågor

Förhoppningar och farhågor

För att kunna attrahera medarbetare med intresse och potential för chefskap behöver vi bättre förstå hur de ser på en framtida chefsroll i kommunal sektor.
(2011)

Förhoppningar och farhågor

Omslag rapporten Magasin Sveriges Viktigaste Jobb

Magasin Sveriges Viktigaste Jobb

Tidning för gymnasie- och högstadieelever. Idrottslärare och ekonom är några av de jobb som elever vid Huddingegymnasiet tycker verkar vara roligast.

Magasin Sveriges Viktigaste Jobb

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot