Publicerad: 8 december 2017

Employer branding

Att lyckas attrahera och rekrytera rätt kompetens är avgörande för alla verksamheter, och det lär bli ännu viktigare framtiden. Som arbetsgivare kan du genom olika insatser arbeta för att forma bilden av det ni vill vara.

Employer branding kan på svenska översättas med att bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Det handlar om att utveckla och forma varumärket som arbetsgivare. Andra begrepp som ibland används är arbetsgivarprofilering, arbetsgivarimage, arbetsgivarmärke eller kort och gott ”rykte”.

Varumärket definieras av hur medarbetaren, både nuvarande och blivande, uppfattar arbetsgivaren. Genom olika insatser kan ni påverka bilden av er som arbetsgivare, och på så sätt forma varumärket till vad ni vill att det ska vara.

Utmaningar ökar behovet av employer branding

Verksamheten i kommuner och landsting håller överlag en god kvalitet. En låg ambitionsnivå för varumärkesarbetet skulle därför kunna vara att upprätthålla kompetens och kvalitet i verksamheten. Det räcker inte, bedömer vi. Välfärdens framtida finansiering, svängande konjunkturer, ökad konkurrens mellan utförare och ökade krav från medborgarna är faktorer som förväntas ställa krav på fortsatt effektivisering av verksamheten.

För framtiden är det också viktigt att locka ungdomar att välja utbildning som leder till ett jobb inom välfärden.

Inifrån och utifrån, två perspektiv i arbetet

De redan anställda medarbetarna har stor trovärdighet när det handlar om att kommunicera bilden av arbetsplatsen och arbetsgivaren. Det är på både gott och ont. Därför är det bra att fundera över hur redan nöjda medarbetare kan bli stolta ambassadörer, och sedan agera på det ni kommer fram till.

För blivande medarbetare och andra som ser på arbetsgivaren utifrån handlar employer branding-arbetet om att planera sin kommunikation väl. Att formulera sitt budskap och välja rätt kanaler för sin kommunikation för att nå fram till sina utvalda målgrupper. Vad är det i vårt erbjudande som är unikt, relevant och värt att komma ihåg? Att man erbjuder intressanta och meningsfulla jobb räcker kanske inte som argument om man vill skilja sig från mängden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot