Publicerad: 3 oktober 2018

Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik

Kontinuerlig uppföljning och analys är förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsgivarpolitiskt arbete.

En del handlar om att detaljerat följa upp utvecklingen inom specifika områden som exempelvis personalstruktur, sjukfrånvaro, personal- och kompetensförsörjning, lönebildning och ledarskap. Uppföljningen ger möjligheter att analysera dessa olika frågor ur ett arbetsgivarperspektiv.

En annan del handlar om att i ett bredare perspektiv följa upp arbetsgivarpolitiken som en helhet, och  att analysera kopplingen mellan arbetsgivarpolitik och verksamhetsresultat i kommuner och landsting.

Tanken är att skapa goda förutsättningar för intressebevakning och utveckling av kommuner och landsting som arbetsgivare, men också att stödja enskilda medlemmar att själva att följa upp och analysera sin arbetsgivarpolitik.

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting 2017 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot