Publicerad: 14 februari 2019

Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik

Kontinuerlig uppföljning och analys är förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsgivarpolitiskt arbete.

En del handlar om att detaljerat följa upp utvecklingen inom specifika områden som exempelvis personalstruktur, sjukfrånvaro, personal- och kompetensförsörjning, lönebildning och ledarskap. Uppföljningen ger möjligheter att analysera dessa olika frågor ur ett arbetsgivarperspektiv.

En annan del handlar om att i ett bredare perspektiv följa upp arbetsgivarpolitiken som en helhet, och  att analysera kopplingen mellan arbetsgivarpolitik och verksamhetsresultat i kommuner och regioner.

Tanken är att skapa goda förutsättningar för intressebevakning och utveckling av kommuner och regioner som arbetsgivare, men också att stödja enskilda medlemmar att själva att följa upp och analysera sin arbetsgivarpolitik.

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och regioner 2017 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot