Publicerad: 27 augusti 2019

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Syftet med HME-modellen är tredelat:

  • Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån aspekten medarbetarengagemang.
  • Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang.
  • Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå.

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner.

För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning.

Kommuner och regioner erbjuds att kostnadsfritt använda de nio gemensamma enkätfrågorna i HME-enkäten för att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Genomförandet ansvarar den enskilda kommunen eller regionen för.

Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och regioner. HME, modell och användaranvisningar (PDF, nytt fönster)

Jämför HME-resultat i Kolada

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot