Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur genomförs en HME enkätundersökning?

Genomförandet ansvarar den enskilde arbetsgivaren (kommunen/landstinget) själv för. Oftast görs det tillsammans med leverantören av den ordinarie medarbetarenkäten.

SKL och RKA bidrar med frågebatteriet, support, publicering i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samt visst analysstöd.

Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och landsting, HME modell och användaranvisningar (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot