Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Hur genomförs en HME enkätundersökning?

Genomförandet ansvarar den enskilde arbetsgivaren (kommunen eller regionen) själv för. Oftast görs det tillsammans med leverantören av den ordinarie medarbetarenkäten.

SKL och RKA bidrar med frågebatteriet, support, publicering i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samt visst analysstöd.

Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och regioner, HME modell och användaranvisningar (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot