Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Vilka riktas HME-enkäten till?

HME-enkäten är primärt tänkt att riktas till de anställda i en kommun eller region, helst samtliga anställda i organisationen.

Om förutsättningarna finns kan det vara lämpligt att även använda HME-enkäten på koncernnivå, till exempel rikta den till de anställda i egna bolag eller hos privata utförare som anlitas av kommunen eller regionen. Dessa enkätsvar ska dock inte ingå Koladaredovisningen utan ska hanteras separat. I Kolada redovisas endast anställda i kommunen eller regionen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot