Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Vilka riktas HME-enkäten till?

HME-enkäten är primärt tänkt att riktas till de anställda i en kommun eller region, helst samtliga anställda i organisationen.

Om förutsättningarna finns kan det vara lämpligt att även använda HME-enkäten på koncernnivå, till exempel rikta den till de anställda i egna bolag eller hos privata utförare som anlitas av kommunen eller regionen. Dessa enkätsvar ska dock inte ingå Koladaredovisningen utan ska hanteras separat. I Kolada redovisas endast anställda i kommunen eller regionen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot