Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur gör man för att publicera resultatet i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)?

Grundläggande är att resultaten från undersökningen är uppdelade på kön och verksamhet. Nästa steg är att hämta beräkningsmallen från kolada.se och mata in resultatet i excel-filen enligt anvisningar. En kopia av filen skickas sedan till inmatning@kolada.se och märks HME i mejlets ämnesfält.

Beräkningsmall för inmatning av resultat

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot