Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur många individer måste ingå i respektive undergrupp (könsuppdelat inom en verksamhet) för att svaren ska kunna redovisas utan att bli integritetskränkande?

SKL och RKA gör inte några kvalitetssäkringar eller granskningar av materialet. Det ansvaret vilar på respektive uppgiftslämnare. På uppgiftslämnaren vilar även ansvaret för att inga uppgifter redovisas som kan härledas till enskilda personer och därmed vara integritetskränkande. De lokala principer som gäller hos varje enskild arbetsgivare för hur små undergruppers svar som bör redovisas i medarbetarenkäter gäller även vid hantering av HME-enkäten.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot