Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Varför ska resultatet av HME-enkäten redovisas öppet i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)?

Ett av huvudsyftena med HME-enkäten är att skapa ett material som underlättar jämförelser mellan olika kommuner och regioner. Det bidrar till utveckling av arbetsgivarpolitiken och verksamheten. SKL:s och RKA:s uppfattning är att öppen redovisning av resultatet är en förutsättning för att säkra att syftet uppfylls.

Alla kommuner och regioner som använder sig av HME-enkäten förväntas bidra till att skapa ett bra jämförelse- och analysunderlag, genom att redovisa resultatet i Kolada.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot