Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Var ska svaren redovisas för de medarbetare som är anställda inom flera olika verksamheter?

Medarbetare som har samma andelar av sin anställning på flera verksamhetsområden, till exempelt´ 50/50, redovisas förslagsvis på de bägge verksamhetsområdena. Medarbetare som har merparten av sin anställning på ett verksamhetsområde redovisas endast där.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot