Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur motiveras den valda verksamhetsindelningen?

Verksamhetsindelningen är gjort med utgångspunkt i att HME ska gå att jämföra med övriga nyckeltal i Kolada. Grundprinciperna för indelningen är hämtade från Kommunala räkenskapssammandraget (RS) och utgår från hur ekonomin i verksamheten redovisas.

I stora drag gäller den även redovisningen av verksamhetsresultat, till exempel i form av nyckeltal i Öppna jämförelser eller Kolada. Det är viktigt att redovisningen av resultat avseende ekonomi, personal (HME) och verksamhet går att koppla ihop och analysera tillsammans. Indelningen harmonierar även med SKLs partsgemensamma lönestatistik, novemberstatistiken, som också bygger på RS-indelningen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot