Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur motiveras den valda verksamhetsindelningen?

Verksamhetsindelningen är gjort med utgångspunkt i att HME ska gå att jämföra med övriga nyckeltal i Kolada. Grundprinciperna för indelningen är hämtade från Kommunala räkenskapssammandraget (RS) och utgår från hur ekonomin i verksamheten redovisas.

I stora drag gäller den även redovisningen av verksamhetsresultat, till exempel i form av nyckeltal i Öppna jämförelser eller Kolada. Det är viktigt att redovisningen av resultat avseende ekonomi, personal (HME) och verksamhet går att koppla ihop och analysera tillsammans. Indelningen harmonierar även med SKLs partsgemensamma lönestatistik, novemberstatistiken, som också bygger på RS-indelningen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot