Publicerad: 27 augusti 2019

Fråga och svar

Vad/vilka räknas till respektive verksamhetsområde?

Detaljerad beskrivning kommun i tabell (PDF, nytt fönster)

Detaljerad beskrivning region i tabell (PDF, nytt fönster)

Det är viktigt och nödvändigt av flera skäl:

  1. Om redovisningen endast görs på övergripande kommunnivå, känner sig sannolikt bara kommunledningen och personalkontoret berörda och ansvariga. De ansvariga för respektive verksamheter måste se att resultatet tillhör dem och deras verksamhet – vilket förutsätter verksamhetsuppdelad redovisning.
  2. De går inte att koppla resultaten från HME-enkäten till nyckeltal för verksamhet och ekonomi annars.
  3. Om svaren endast redovisas på övergripande kommunnivå, kommer resultatskillnaderna att slätas ut och drunkna i totalen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot