Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad/vilka räknas till respektive verksamhetsområde?

Detaljerad beskrivning kommun i tabell (PDF, nytt fönster)

Detaljerad beskrivning landsting och region i tabell (PDF, nytt fönster)

Det är viktigt och nödvändigt av flera skäl:

  1. Om redovisningen endast görs på övergripande kommunnivå så känner sig sannolikt bara kommunledningen och personalkontoret berörda och ansvariga. De ansvariga för respektive verksamheter måste se att resultatet tillhör dem och deras verksamhet – vilket förutsätter verksamhetsuppdelad redovisning.
  2. De går inte att koppla resultaten från HME-enkäten till nyckeltal för verksamhet och ekonomi annars.
  3. Om svaren endast redovisas på övergripande kommunnivå så kommer resultatskillnaderna att slätas ut och drunkna i totalen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot