Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Var ska chefernas svar redovisas?

Chefer ska, om möjligt, vara med i undersökningen och redovisas under det verksamhetsområde där de är verksamma. Går det inte att koppla till något enskilt område så läggs det under kommunen eller regionen totalt. Chefer hanteras alltså på samma sätt som andra medarbetare.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot