Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Var ska svaren för de som jobbar inom flera olika verksamheter redovisas?

Medarbetare som är anställda inom flera olika verksamheter redovisas där de har huvuddelen av sin anställning. Har det lika andelar av sin anställning på flera verksamhetsområden, till exempel 50/50, redovisas förslagsvis resultatet på de bägge verksamhetsområdena.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot