Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Var ska svaren för de som jobbar inom flera olika verksamheter redovisas?

Medarbetare som är anställda inom flera olika verksamheter redovisas där de har huvuddelen av sin anställning. Har de lika andelar av sin anställning på flera verksamhetsområden, till exempel 50/50, redovisas förslagsvis resultatet på de bägge verksamhetsområdena.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot