Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Vilka medarbetare ska redovisas under respektive verksamhetsområde?

All personal som arbetar inom en specifik verksamhet redovisas där, oavsett vilket yrke de har. Inom grundskola redovisas till exempel de administratörer, städare, rektorer, vaktmästare, lärare, fritidsledare, kökspersonal och så vidare som arbetar där.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot