Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vilka svar ska redovisas under ”Kommunen totalt” eller ”Landstinget totalt”?

Alla medarbetare redovisas på kommunen eller landstinget totalt (beroende på vad det avser). Det vill säga både de som går och de som inte går att placera i en specifik verksamhetsundergrupp redovisas på totalen.

SKL eller RKA kan på central nivå inte slå ihop grupperna till en totalsiffra eftersom det då skulle bli ett ovägt medelvärde av alla verksamheter i kommunen/landstinget.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot