Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på kommunens eller landstingets kansli redovisas under?

I det Kommunala räkenskapssammandraget RS nycklas oftast gemensamma kostnader ut på delverksamheterna, men när det gäller enkätsvaren i HME går det inte att göra på samma vis.

Ett exempel: Om medarbetarna på utbildningsförvaltningens kansli kan knytas till någon av de angivna verksamheterna, till exempel grundskola, så läggs de under det området. Om de däremot jobbar övergripande inom utbildningsområdet (eller de olika enkätsvaren inte gå att skilja ut) så tar ni inte med resultaten i delområdena utan bara i totalen för kommunen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot