Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på landstingets allmänna service och fastighetsförvaltning redovisas under?

Om medarbetarna på allmän service eller fastighetsförvaltning kan knytas till någon av de i beräkningsstödet angivna verksamheterna, till exempel specialiserad somatisk vård, så läggs de under det området. Om de däremot jobbar övergripande inom landstinget (eller de olika enkätsvaren inte går att skilja ut) så tar ni inte med resultaten i delområdena utan bara i totalen för landstinget. Om de jobbar inom olika delar av, men aldrig utanför, hälso- och sjukvården, läggs resultaten både på landstinget totalt och hälso- och sjukvård totalt.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot