Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på regionens medicinska service redovisas under?

Medicinsk service (RS 940) ska redovisas under Hälso- och sjukvård totalt. I de fall den medicinska servicen kan kopplas direkt till någon av hälso- och sjukvårdens delverksamheter ska den även redovisas där.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot