Publicerad: 8 december 2017

Goda exempel Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Goda exempel på hur HME kan användas för att utveckla verksamheten i kommuner, landsting och regioner.

Engagemang och kvalitet i Region Gävleborg

Region Gävleborg har förädlat arbetet med HME och kopplat det till sitt kvalitetsarbete. Personaldirektör Karin Rystedt föreläser om Engagemang & Kvalitet och hur HME och psykosocial arbetsmiljö har kommit att bli en del av verksamhetsstyrningen i Gävleborg.

Webbsändning: Engagemang & Kvalitet – strategisk arbetsmiljöarbete i Landstingen Gävleborg

Arbetsmiljö nerifrån och upp med HME-enkäten

Landstinget Gävleborg har skapat ett genomgripande systematiskt arbetsmiljöarbete. Från minsta enhet upp till central nivå löper en röd tråd, och den heter HME – Hållbart MedarbetarEngagemang.

Arbetsmiljö nerifrån och upp med HME-enkäten, Landstinget Gävleborg

Fokusera på rätt problem med HME-enkäten

En enkel enkät och en årlig handlingsplan för arbetsmiljö – det är grunden för det systematiska arbetsmiljöarbetet på Laboratoriemedicin på Bollnäs sjukhus.

Fokusera på rätt problem med HME-enkäten, Bollnäs sjukhus

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot