Publicerad: 8 december 2017

Redovisa HME i Kolada

HME-modellens koncept vilar på tanken att jämförelser är bra och utvecklande. Alla kommuner och landsting som använder sig av HME-enkäten förväntas därför bidra till att skapa ett bra jämförelse- och analysunderlag. Det görs genom att redovisa resultaten i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

Beräkning och redovisning av HME-index görs genom beräkningsmallar. Mata in värdena för er kommun eller ert landsting/region i aktuell mall (excel-fil) enligt instruktion så transponeras värdena till HME-index.

Beräkningsmall HME för kommuner (Excel)

Beräkningsmall HME för landsting (Excel)

Ifylld mall skickas till inmatning@kolada.se

Ett av flera sätt att hitta och jämföra HME-resultat i Kolada är att använda Jämföraren.

Jämföraren, Kolada

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot