Publicerad: 8 december 2017

Personalnyckeltal i kommuner och landsting

SKL presenterar årligen ett antal gemensamma och jämförbara personalnyckeltal i kommuner och landsting. Syftet är att förbättra möjligheterna att följa upp och analysera personal- och arbetsgivarfrågorna.

Personalnyckeltalen är tänkta att åskådliggöra viktiga frågor inom kommuner och landsting som annars skulle vara otydliga och svåra att relatera till, men som är av betydelse i det arbetsgivapolitiska arbetet och verksamhetsstyrningen. Genom att åskådliggöra dessa förhållanden i nyckeltal och dessutom möjliggöra jämförelser över tid och med andra organisationer, skapas förutsättningar för utveckling och ständiga förbättringar.

Skrift: Personalnyckeltal i kommuner och landsting

Nyckeltalen i Kommun- och landstingsdatabasen

Personalnyckeltalen publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en publik databas. Det innebär att alla som är intresserade av att studera dessa nyckeltal har fri tillgång till dem.

Nyckeltalen berör områdena: 

  • anställningsförhållanden
  • personalstruktur
  • sjukfrånvaro
  • personaltäthet (endast för landsting och regioner).

De redovisas på kommun-/landstingsnivå och de flesta går även att bryta ner på verksamhetsnivå och kön.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot