Publicerad: 1 januari 2019

Demokrati, ledning, styrning

Tre kvinnor i samtal på Demokratidagen 2014

Detta gör SKL

SKL arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen. Det gör vi bland annat i form av stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker.

Politiska ledare ska vara rustade för att leda i förändring och driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot