Publicerad: 10 maj 2019

Erbjudanden och workshops

SKL arbetar med att ta fram ett innehåll för aktiviteter som ska ge kommuner och regioner stöd, inspiration och möjlighet att stärka sin strategiska kunskap kring digitalisering inför moderniseringen av välfärden.

Lokala och regionala workshops

Som en del i den diagitala kompetenssatsningen erbjuder SKL regionala och lokala workshops utifrån ett antal anpassnings- och valbara moduler. Vi ser helst att en workshop omfattar deltagande av både förtroendevalda och tjänstepersoner.

SKL startar upp satsningen från och med hösten 2019 som gäller under hela projekttiden till och med 2020. Men det går utmärkt att redan nu kontakta SKL för diskussion om ett upplägg i din kommun eller region.

 • Om en region, kommun eller annan gruppering går samman och vill ha en gemensam workshop är det en fördel.
 • Workshops erbjuds och genomförs som hel- eller halvdagar.
 • Vi kommer att utgå ifrån tre huvudområden för planering av innehåll.
 • Vi avser också att ge utrymme för att lyfta fram lokala exempel och frågeställningar.

Kommande erbjudande

Allt innehåll i olika erbjudanden kommer att publiceras löpande på webbplatsen under Digital kompetensutveckling.

 • Ett självskattningsverktyg som kommuner och regioner kan använda i syfte att utifrån den egna gruppens och organisationens digitala kompetens få en en bild (på aggregerad nivå) av ledningens samlade förmåga att leda förändringsarbete med digitalisering.
 • Ett fördjupat återkommande stöd till en mindre grupp kommuner och regioner för att få fram goda förebilder.
 • Material för inspiration med fokus på ledningens engagemang och ansvarstagande för digitalisering samt vikten av utveckling och innovation.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot