Publicerad: 28 maj 2019

Mål och vision

Tydliga målbilder är viktiga för att kunna styra och följa upp arbetet med digitalisering. Det är viktigt att de förtroendevalda är med och sätter dessa mål.

Målen behöver kommuniceras med både medarbetare inom organisationen och med externa intressenter. Ju fler som förstår varför ni digitaliserar desto bättre är förutsättningarna för att lyckas.

Exempel och tips

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot