Publicerad: 28 maj 2019

Verksamhetsutveckling med hjälp av teknik i Sundsvall

I Sundsvalls kommun ser vi digitalisering som verksamhetsutveckling med hjälp av teknik, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun. Det viktigaste för oss är att fokusera på ett område.

Vi sett att det framför allt är inom vård- och omsorg som vi behöver utveckla vår digitala kompetens och digitala förmåga.

I filmen berättar Peder Björk om Sundsvalls arbete med att digitalisera sina tjänster, vad de framförallt har fokuserat på och vilka nästa steg de ska ta i utvecklingsarbetet. Peder tar bland annat upp:

  • Vikten av att få in digitaliseringen som en del i den ordinarie styrningen.
  • Vi ser digitalisering som verksamhetsutveckling med teknik.
  • Det är viktig att ha en bra teknisk grundplattform att utgå ifrån.
  • Nya digitala lösningar måste ge ett mervärde för brukaren men också leda till förändring av våra interna arbetssätt

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot