Publicerad: 28 maj 2019

Styrning

Att bara sätta mål räcker inte, ledningen måste också följa upp de mål som satts. En tydlig organisation och arbetsfördelning kring digitalisering är också viktigt.

Ledningen bör agera som en aktiv och engagerad beställare som ställer krav och inhämtar tillräckliga beslutsunderlag inför beslut och upphandlingar kring frågor som rör digitalisering.

Exempel och tips

  • Digitalisering - en del i styrning och ledning
    För att få ett genomslag för digitalisering är det viktigt att ledningen står bakom förändringsarbetet, är tydliga bärare av budskapet om digitalisering, samt ser till att frågan kommer in i ordinarie styr- och ledningsarbete.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot