Publicerad: 28 maj 2019

Digitalisering - en del i styrning och ledning

För att få ett genomslag för digitalisering är det viktigt att ledningen står bakom förändringsarbetet, är tydliga bärare av budskapet om digitalisering, samt ser till att frågan kommer in i ordinarie styr- och ledningsarbete.

I filmen berättar Christine Feuk, SKL, bland annat om:

 • För att få ett genomslag av digitalisering behöver ledningen stå bakom uppdragen och prata om och vara tydligare bärare av syfte och mål med digitaliseringen.
 • Vikten av att få in digitaliseringen in sin ordinarie styr- och ledningsmodell.
 • Det är ett ledningsansvar att lyfta fram goda exempel i organisationen och skapa arenor där företrädare för de olika verksamheterna kan mötas och utbyta erfarenheter.
 • Vikten av att ha tidiga dialoger med verksamheten och ett medskapande kring målen för utveckling som grund för att ta fram en strategi och policy.
 • Ta fram konsekvensbeskrivningar både på kort och lång sikt där verksamheterna visar att de har tittat på möjligheten att digitalisera processer.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot