Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald

Webbinariet 6 maj 2019 gav en introduktion för den politiska ledningen i kommuner och regioner i att leda och driva verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Kort sammanfattning av sändningen

Anders Knape pekade på vikten att involvera fler i utvecklingen och lyssna på användarnas behov.

Katarina L. Gidlund professor vid Mittuniversitet förklarar digitalisering utifrån tre S: Saker, Sätt och Samhälle. Katarina framhöll också vikten av att bredda kompetensen när vi ska digitalisera, särskilt när vi ska parata om det tredje S:et samhälle.

Lena Langlet, demokratiansvarig på SKL, lyfte fram vikten av att beakta vikten av tillit till de system och lösningar vi erbjuder och att informationssäkerhet är allt viktigare.

SKL och regeringen har ingått en överenskommelse om ett kompetenslyft

Digitalisering av välfärdstjänster pågår för fullt på olika plan för att underlätta för såväl medborgare som personal. SKL och regeringen har ingått en överenskommelse om ett kompetenslyft avseende digital kompetens i syfte att stärka förtroendevaldas, ledande tjänstemäns och andra nyckelpersoners kunskap om digitaliseringens möjligheter, liksom deras förmåga att systematiskt leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling som tar vara på digitaliseringens möjligheter och hanterar dess utmaningar.

Webbinariet är ett startskott för satsningen på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering hos förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot