Publicerad: 8 december 2017

Driftformer och valfrihet

Att kommuner, landsting och regioner själva får besluta om, organisera och styra de verksamheter som de ansvarar för och finansierar är grundläggande. Det kan exempelvis handla om att driva verksamheten i egen regi, i valfrihetssystem, i samverkan eller som kommunalt företag.

Kvinnor.

Det är inom hemtjänst som flest kommuner infört valfrihetssystem. Godkända leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, ska ha samma villkor. SKL har gjort en inventering bland landets kommuner 2017.

En man och en kvinna.

SKL sammanställer aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i kommuner. Senaste uppgifterna är från november 2017.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot