Publicerad: 19 december 2018

Driftformer och valfrihet

Att kommuner, landsting och regioner själva får besluta om, organisera och styra de verksamheter som de ansvarar för och finansierar är grundläggande. Det kan exempelvis handla om att driva verksamheten i egen regi, i valfrihetssystem, i samverkan eller som kommunalt företag.

Kvinnor.

Aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner till och med april 2018.

En man och en kvinna.

Aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i kommuner till och med oktober 2018.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot