Driftformer och valfrihet

Att kommuner, landsting och regioner själva får besluta om, organisera och styra de verksamheter som de ansvarar för och finansierar är grundläggande. Det kan exempelvis handla om att driva verksamheten i egen regi, i valfrihetssystem, i samverkan eller som kommunalt företag.

En kvinna och en man.

I all verksamhet som bygger på en uppdrags- eller avtalsrelation finns risker för avvikelser och fel – eller till och med fusk och oegentligheter. Bygg in beredskap i arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera fel och eventuella oegentligheter.

En man och en kvinna.

Kommuner, landsting och regioner köper årligen verksamhet för stora belopp. Under 2015 motsvarade detta 18 procent av verksamheternas totala kostnader. Köp av verksamhet hos privata utförare ökar.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot