Publicerad: 4 juni 2018

Finansutskottet har behandlat regeringens propositioner

Ur Välfärdsutredningens två betänkanden, Ordning och reda i välfärden samt Kvalitet i välfärden, lägger regeringen fram två propositioner för behandling av riksdagen.

Finansutskottet behandlade 29 maj 2018 båda propositionerna, tillsammans med inlämnade motioner.

Finansutskottet ger stöd för regeringens förslag om ökade tillståndskrav, ny ägarprövning och flexiblare upphandlingsregler av vissa välfärdstjänster, men säger nej till förslag om att begränsa vinster i välfärden.

Samtidigt vill man att riksdagen, genom så kallat tillkännagivande, ska bestämma att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett antal ytterligare förslag.

  1. Att kommunal verksamhet också ska omfattas av motsvarande tillståndskrav som privata utförare så att kraven på alla utförare är likvärdiga oavsett regiform.
  2. Ett förslag som säkerställer att tillståndskrav samt ägar- och ledningsprövning inte medför otillbörliga hinder att etablera sig och verka på välfärdsområdet.
  3. Ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs inom välfärdens områden.

Vidare information och en kort sammanfattning av förslagen

Debatt sker i riksdagen

Förslagen kommer att debatteras i riksdagen den 4 juni 2018. Beslut tas av riksdagen 7 juni 2018.

Debatten sänds via Riksdagens webb-tv
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot