Publicerad: 6 juli 2018

Intresseanmälan för test av uppföljningsmetod för primärvård

SKL bjuder in beställarenheter i landsting att göra en intresseanmälan, för att delta i en test av en uppdaterad version av basmodell för uppföljning i primärvård. Vi vill testa lokal uppföljningsdialog i praktiken och fördjupa kunskapen kring användbarhet, samt vilka förutsättningar som behövs för framgångsrikt användande.

Basmodell för uppföljning av primärvård

År 2013 gav Sveriges Kommuner och Landsting ut Basmodellen för uppföljning av primärvård för att stödja beställarnas uppföljning av primärvården. Nya förutsättningar har aktualiserat behovet av vidareutveckling av Basmodellen, till exempel:

  • ökad tillgång till källor med data i och med PrimärvårdsKvalitet,
  • tillgänglighetsdata,
  • nationell patientenkät,
  • en bättre balans mellan kontroll och stöd till utveckling.

Basmodell för uppföljning i primärvård

Vårdvalsnätverket har arbetat fram ett förslag på uppdatering av modellen

Vårdvalsnätverket har utifrån nämnda faktorer arbetat fram ett förslag på uppdatering av Basmodellen. Uppdateringen inkluderar en fördjupning av metoden för lokal uppföljningsdialog på den enskilda vårdcentralen.

Metoden behöver nu att prövas för att undersöka och förbättra användbarheten.

Så här går det till

  • Landsting och regioner för en intresseanmälan senast 15 ugusti 2018 (se mer information nedan)
  • SKL väljer ut tre landsting som får delta. Urvalet sker så att det blir en bra spridning avseende landstingens storlek, tidigare erfarenhet och läge i landet.
  • En projektledare nämns ut i det deltagande landstinget. SKL betalar ut 100 000 kr till respektive landsting som ekonomisk ersättning för projektledaren.
  • Testningen upplägg sker i projektform på två-fyra vårdcentraler varav minst en med privat driftsform.
  • Testerna börjar, efter ett gemensamt uppstartsmöte, under september-december 2018.
  • För att stödja deltagande landsting och främja lärande kring genomförandet av uppföljningsdialogerna kommer SKL bjuda in till möten en gång per månad via Skype.

Testernas resultat ska utvärderas

Resultaten av testen kommer att utvärderas på en så kallad lärträff, genom enkät och telefonintervjuer inom ramen för en masteruppsats. Detta sker under januari-februari 2019.

Utvärderingen är underlag för justeringar av modellen för att göra den så funktionell som möjligt i det praktiska arbetet.

Färdig och utvärderad modell presenteras 2019

Modellen kommer att presenteras på Vårdvalsnätverkets möte våren 2019 samt på ett nationellt seminarium 2 maj 2019.

Intresseanmälan att medverka vid tester

Din, och landstingets, intresseanmälan skickas till Stina Gäre Arvidsson och ska vara SKL tillhanda via e-post senast 15 augusti 2018.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot