Publicerad: 2 maj 2017

Konkurrens på schystare villkor

Det är väldigt likartade problem och frågeställningar som kommer fram i diskussionerna oavsett var i landet man befinner sig. Det är den slutsatsen Konkurrensverket, SKL, Svenskt Näringsliv och Almega drar efter att under de senaste månaderna ha träffat företagare, branschorganisationer och offentliga aktörer i olika delar av landet.

Våra organisationer anser att den gemensamma informationssatsningen har bidragit
till ökad kunskap och uppmuntrat till givande dialoger mellan näringslivet och det offentliga. Vi kommer därför att genomföra ytterligare några träffar med samma tema.

Sex år med KOS

Erfarenheter av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS)

Seminarierna under hösten 2016 och våren 2017 har hittills genomförts på sex olika orter och lockat ungefär 150 personer.

Se webbsändning från genomförda seminarium (PLAY, nytt fönster)

Rapport 2016:9 - Utvärdering av reglerna om KOS (PDF, nytt fönster)

Vid varje träff har Konkurrensverket berättat om de regler som gäller för offentliga aktörer som agerar på en konkurrensutsatt marknad. Myndigheten har beskrivit innebörden av förbudet mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som infördes 2010 och hur domstolarna tolkat de ärenden som Konkurrensverket drivit. Sedan har Svenskt Näringsliv, Almega gett sin syn på situationer som kan uppstå när offentligt och privat möts. SKL har lyft problem med lagstiftningen och hur det offentliga på olika sätt agerar tillsammans med marknaden. Därefter har utrymme lämnats för diskussion och frågor från publiken.

Det har varit en bred uppslutning på seminarierna från offentliga och privata aktörer. Deltagarna har uppskattat diskussionerna om hur regelverket ska tillämpas och vilka situationer som bestämmelserna tar sikte på. Vår uppfattning är att det har varit ett effektivt sätt att öka kunskapen på området och uppmärksamma var problem kan uppstå.

De frågor som varit återkommande är hur Konkurrensverket ser på Samhalls agerande på marknaden, frågor om Kriminalvårdens tvätteriverksamhet och hur företagare känner inför att kontakta en offentlig aktör. Konkurrensverket, SKL, Almega och Svenskt Näringsliv vill uppmuntra till dialog som ett första steg till att lösa missförstånd och problem.

SKL fortsätter seminarieserien tillsammans med Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv och Almega

Det ligger i allas vårt gemensamma intresse att få till stånd en sund och livskraftig konkurrens på marknader där det offentliga och det privata kan mötas utan att hamna i konflikt med rådande regelverk. När seminarierna om KOS nu fortsätter under 2017 hoppas vi kunna nå ännu fler företagare och offentliga aktörer och bidra till att skapa en större medvetenhet om dessa viktiga frågor.

Konkurrensverket informerar om KOS-seminarium inkl. anmälan 2017

Karin Lunning, Tf generaldirektör Konkurrensverket
Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv
Germund Persson, chefsjurist Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Karin Hatt, VD Almega

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot