Publicerad: 12 juni 2018

Välfärdsutredningen – beslut i riksdagen

Ökade tillståndskrav och enklare och mer flexibla upphandlingsregler. Men reglering av vinsterna i välfärden ska inte införas. 

Riksdagen har den 8 juni 2018 tagit ställning till två betänkanden från Finansutskottet, grundat på förslag från Välfärdsutredningen samt inlämnade motioner:

  • Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, 2017/18:FiU43
  • Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet, 2017/18:FiU44

Kort om beslutet:

Vidare information om riksdagens beslut och välfärdsutredningen

Tillståndskrav för vissa privata verksamheter inom välfärden införs

Det införs nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, skolverksamhet eller avlösarservice i hemmet. Syftet med förslaget är att se till att de som vill bedriva den typen av verksamhet har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och att stärka tilltron till sektorn.

Enklare och flexiblare upphandlingsregler av välfärdstjänster

Upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet på cirka 7 miljoner kronor (750 000 euro) ska omfattas av färre regler. Det ska också vara möjligt att reservera vissa upphandlingar till organisationer som uppfyller vissa kriterier som är typiska för idéburna aktörer. Lagändringarna i lagen om offentlig upphandling, LOU, träder i kraft 2019-01-01.

En reglering av vinsterna i välfärden ska inte införas

Riksdagen sa nej till förslaget om att införa en reglering av vinsterna i välfärden. Riksdagen tycker att problemet har en annan karaktär än vad regeringen beskriver. Förslaget är, enligt riksdagen, ett avsteg från den välfärdsmodell med möjlighet till valfrihet som har byggts upp i Sverige under en lång tid.

Tillkännagivanden

Riksdagen uppmanar regeringen, genom så kallade tillkännagivanden, att återkomma till riksdagen med förslag att:

  • nya tillståndskrav inte hindrar små företag att etablera sig,
  • kommunalt driven verksamhet också kan omfattas av prövning och tillståndskrav,
  • nationella kvalitetskrav inrättas för de verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot