Publicerad: 5 december 2018

Kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund

Samverkan mellan kommuner och landsting kan ske i flera former bland annat genom kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund.

Kommunalförbund

Kommunalförbundet är en offentlig rättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Ofta sägs kommunalförbundet vara en slags specialkommun. Organisatoriskt är de uppbyggda på i princip samma sätt som en kommun eller ett landsting.

Gemensamma nämnd

En gemensam nämnd är, i motsats till kommunalförbund, inte en egen juridisk person utan ingår i en av de samverkande kommunernas eller landstingens politiska organisation. Denna kommun eller detta landsting brukar ofta omnämnas som värdkommunen eller värdlandstinget.

Kommunallag (1991:900): Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer

Samordningsförbund

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt.

Samordningsförbundet leds av en styrelse

Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region eller landsting och kommun. För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs att försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting eller region och kommun deltar som samverkande parter.

Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade.

Information om SUSAM och Finsam samt uppföljningssystemet SUS

Lag om finansiell samverkan

Det finns en särskild lag om finansiell samordning som beskriver hur kommuner, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa kan samverka i ett gemensamt organ, finansiellt samordningsförbund.

Lag om finansiell samverkan, SFS nr: 2003:1210

Informationsansvarig

  • Bengt-Olof Knutsson
    HandläggarHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot