Publicerad: 10 september 2019

Revision av kommunala företag

Kommunala företag granskas i allmänhet både av auktoriserad revisor och lekmannarevisor eller kommunal revisor.

Lekmannarevision

Fullmäktige utser lekmannarevisorer i aktiebolagen och kommunala revisorer i stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer. Avsikten är att stärka den demokratiska insynen och kontrollen. Lekmannarevisorerna anlitar sakkunniga i sin granskning.

Lekmannarevision och revision i kommunala företag

Stödmaterial för upphandling av sakkunniga

Finansiell revision i företag

Bolagsstämma eller föreningsstämma (motsvarande) utser auktoriserad revisor för granskning av räkenskaper och förvaltning. Den lagstadgade revisionen upphandlas.

Cirkulär 2010: 65: Revision i kommunala företag

Stödmaterial för upphandling av lagstadgad revision

Om lekmannarevision

Filmen behandlar lekmannarevision i kommunala aktiebolag, syftet, uppdraget och granskningen samt förutsättningarna vad gäller arvodering, finansiering och sakkunnigstöd.

Den belyser också förutsättningarna för lekmannarevisionen och vikten av att dessa är utklarade. Det handlar om arvodering, finansiering och sakkunnigstöd.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot