Publicerad: 3 mars 2019

Revision av kommunala företag

Kommunala företag granskas i allmänhet både av auktoriserad revisor och lekmannarevisor.

Lekmannarevision

Fullmäktige utser lekmannarevisorer i aktiebolagen och förtroendevalda revisorer i stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer. Lekmannarevisorerna anlitar sakkunniga i sin granskning.

Lekmannarevision och revision i kommunala företag

Stödmaterial för upphandling av sakkunniga

Finansiell revision i företag

Bolagsstämma eller föreningsstämma (eller motsvarande) utser auktoriserad revisor för granskning av räkenskaper och förvaltning. Kravet på lagstadgad revision av auktoriserad revisor gäller i företag över en viss storlek. Den lagstadgade revisionen upphandlas.

Cirkulär 2010: 65: Revision i kommunala företag

Stödmaterial för upphandling av lagstadgad revision

Se en kort film om lekmannarevision

Filmen behandlar lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. Syftet, uppdraget, granskningen enligt god revisionssed och granskningsrapporten till bolagsstämman och fullmäktige.

Den belyser också förutsättningarna för lekmannarevisionen och vikten av att dessa är utklarade. Det handlar om arvodering, finansiering och sakkunnigstöd.

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot