Publicerad: 3 oktober 2018

Underlag och mallar för bolagsordningar samt ägardirektiv

Med anledning av ändrade regler i kommunallagen och LOU har SKL tagit fram underlag och mallar som stöd för utformning av bolagsordningar i kommunala företag.

Bolagsordning, bolagsordningsbestämmelser

Bolagsordning allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har tillsammans tagit fram ett exempel på hur en bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag kan utformas

Exempel på bolagsordning för allmännyttiga kommunala bostadsbolag (PDF, nytt fönster)

Bolagsordning för avfallsbolag 

Exempel på bolagsordning för avfallsbolag med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Bolagsordningsbestämmelser för diverse bolag

Underlag för bolagsordningsbestämmelser för diverse bolag (PDF, nytt fönster)

Ägardirektiv

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

SKL och SABO har gemensamt arbetat fram en handledning, som ett stöd för kommuner och bostadsföretag i arbetet med att ta fram eller se över ägardirektiv. Handledningen har uppdaterats med hänsyn till den nya lagstiftningen.

Handledning: Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Diverse bolag

SKL har tagit fram ett generellt exempel på ägardirektiv med några kommentarer. Exemplet kan användas som underlag till ägardirektiv för olika slag av bolag, efter komplettering och anpassning till lokala förhållanden.

Exempel ägardirektiv för diverse bolag (WORD, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Per Henningsson
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot