Publicerad: 21 april 2017

Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

  • Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
  • Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.
  • Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Databas för annonsering av tjänster enligt LOV

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för driften av en nationell databas Valfrihetswebben för annonsering av förfrågningsunderlag inom hälso- och sjukvård samt socialtjänster. Där finns annonser till alla kommuner och landstings valfrihetssystem enligt LOV. Annonserna är tillgängliga för alla.

Valfrihetswebben

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem enligt LOV. Konkurrensverket har tagit fram ett informationsmaterial om LOV med målet att underlätta tillämpningen för upphandlande myndigheter samt att verka för en enhetlig tillämpning av lagen.

Konkurrensverket informerar om tillsyn för olika valfrihetssystem

Offentlig upphandling och valfrihetssystem

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och valfrihetssystem. De ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Upphandlingsmyndigheten: processen för LOV

Upphandlingsmyndigheten: processen för LOU

Välfärdsutredning: ordning och reda i välfärden

Betänkande: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

SKL:s kommentar till Välfärdsutredningen 8 november 2016

Utredningens uppdrag är att föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Några av förslagen som presenteras i delbetänkandet är begränsning av rörelseresultat, ägarprövning av privata utförare samt regler som underlättar för idéburna sektorn att delta i utförandet av välfärdstjänster.

Slutredovisning ska ske 2 maj 2017.

Läs vidare om utredningens uppdrag

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot