Publicerad: 23 september 2019

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, KOS

Regeln i konkurrenslagen syftar till att undvika snedvridning av
konkurrensen när kommuner och regioner, eller deras företag,
uppträder som säljare på marknaden.

Tillämpning av regeln konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Regeln i konkurrenslagen syftar till att undvika snedvridning av konkurrensen när kommuner och regioner, eller deras företag, uppträder som säljare på marknaden.

Det kommunala uppdraget: offentlig säljverksamhet (PDF, nytt fönster)

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, Konkurrensverket

Offentlig säljverksamhet

Magnus Ljung, SKL, berättar kort om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Modell för snabbanalys: förbud av hel säljverksamhet och mot förfarande i en säljverksamhet (PDF, nytt fönster)

Bestämmelser i konkurrenslagen

  • Kommun, region och kommunala företag kan förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet om den snedvrider eller är ägnad att snedvrida, hämmar eller är ägnad att hämma konkurrensen.
  • Kommun, region och kommunala företag kan förbjudas att tillämpa ett visst förfarande i en säljverksamhet om detta snedvrider eller är ägnat att snedvrida, hämmar eller är ägnat att hämma konkurrensen.

Konkurrenslag (2008:579)

Offentlig säljverksamhet: så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Sex år med KOS - Erfarenheter av regeln

Det är väldigt likartade problem och frågeställningar som kommer fram i diskussionerna oavsett var i landet man befinner sig. Det är den slutsatsen Konkurrensverket, SKL, Svenskt Näringsliv och Almega drar efter att under de senaste månaderna ha träffat företagare, branschorganisationer och offentliga aktörer i olika delar av landet.

Ta del av erfarenheter av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) i en rapport.

Rapport: Konkurrens på schystare villkor

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Ljung
    Förbundsjurist
  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot