Publicerad: 21 april 2017

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Regeln i konkurrenslagen syftar till att undvika snedvridning av
konkurrensen när kommuner, landsting och regioner, eller deras företag,
uppträder som säljare på marknaden.

Tillämpning av regeln konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Regeln i konkurrenslagen syftar till att undvika snedvridning av konkurrensen när kommuner, landsting och regioner, eller deras företag, uppträder som säljare på marknaden.

Det kommunala uppdraget: offentlig säljverksamhet (PDF, nytt fönster)

Konkurrensverket - konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Offentlig säljverksamhet

Magnus Ljung, SKL, berättar kort om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Modell för snabbanalys: förbud av hel säljverksamhet och mot förfarande i en säljverksamhet (PDF, nytt fönster)

Bestämmelser i konkurrenslagen

  • Kommun, landsting och kommunala företag kan förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet om den snedvrider eller är ägnad att snedvrida, hämmar eller är ägnad att hämma konkurrensen.
  • Kommun, landsting och kommunala företag kan förbjudas att tillämpa ett visst förfarande i en säljverksamhet om detta snedvrider eller är ägnat att snedvrida, hämmar eller är ägnat att hämma konkurrensen.

Konkurrenslag (2008:579)

Offentlig säljverksamhet: så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot