Publicerad: 16 oktober 2019

Tillståndsplikt, anmälningsplikt

Kommuner och regioner som överlåter en angelägenhet till en privat utförare, ska säkerställa att utföraren har nödvändiga tillstånd för att bedriva aktuell verksamhet innan start av drift. Verksamhet i egen regi ska anmälas för flera verksamhetsområden. SKL bevakar frågan.

  • SKL för dialoger med tillståndsgivande myndigheter och intresseorganisationer.
  • SKL informerar i nätverk, nyhetsbrev och via andra kontakter och kanaler för att nå SKL:s medlemmar med information kring tillståndsplikt samt anmälningsplikt av verksamhet.

Tillstånd från berörd myndighet krävs av privata aktörer

Om kommuner och regioner valt att genomföra upphandling av välfärdstjänster som vård eller omsorg genom antingen Lag om offentlig upphandling (LOU) eller lag om valfrihetssystem (LOV) krävs att de kommunala bolagen och privata aktörerna har tillstånd från berörd myndighet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnar svar på vanliga frågor kring tillstånd

IVO ger information om ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga verksamheter

Cirkulär: Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola

Skolinspektionen ger information om att söka tillstånd

Anmälningsplikt gäller för verksamhet som drivs i offentlig regi

Inom vård och omsorg i kommuner och regioner krävs att verksamhet som drivs i så kallad egen regi ska anmälas till IVO. Myndigheten utövar även tillsyn över verksamheten.

För kommuner: IVO ger svar på vanliga frågor kring tillståndplikt och tillstånd

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare
  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot