Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Anmälningsplikt för verksamhet i egen regi och i kommunala bolag

Kommuner eller regioner ska från och med 1 januari 2019 anmäla sin verksamhet som bedrivs i egen regi för följande tjänsteområden:

  • Hemtjänst (SoL)
  • Avlösarservice i hemmet (LSS)
  • Biträde av kontaktpersoner (LSS)
  • Ledsagarservice (LSS)

Kommunen eller regionen anmälan är ej förenat med någon avgift.

Alla kommunala bolag som driver verksamhet inom något av områdena måste söka tillstånd och betalar avgift för detta.

Avgifter från och med 1 januari 2019

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot