Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Avgifter för att söka ansöka om tillstånd och förändringar

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tar ut en avgift från sökande enlig följande:

  • 30 000 kronor för en nyansökan,
  • 21 000 kronor för en ändringsansökan.

Skolinspektionen tar ut en avgift enligt följande:

  • 35 000 kronor för en ansökan om nyetablering av fristående skola,
  • 10 000 alternativt 25 000 kronor för en ändringsansökan.

Att anmäla egen kommunal verksamhet eller mindre förändringar är kostnadsfritt. För skollagsreglerad kommunal verksamhet finns ingen anmälningplikt.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot