Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Följ viktig information om tillståndsplikt

Tillståndspliktig verksamhet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har publicerat en lista som tydliggör vilka områden deras tillstånds- och anmälningsplikt avser. Den ger tydlig information om vad som gäller för vilka verksamheter kring tillstånd eller inte och vilka ändringar som verksamheten behöver ansöka om. Vissa ändringar räcker det med att anmäla.

Lista över tillståndspliktiga verksamheter hos IVO

Frågor och svar om tillstånd

IVO har besvarat några av de mest förekommande frågorna kring tillstånden.

Frågor och svar om tillstånd, IVO

Handläggningstider hos IVO

Varje år prövar IVO runt 4 000 tillståndsansökningar. Här får du veta mer om hur handläggningen går till och deras handläggningstider.

Handläggningstider, IVO

SoL-tillstånd och LSS-tillstånd

Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt SoL och LSS. IVO ger specifik information om respektive verksamhetsform.

Register, IVO

Skolinspektionen informerar om ägarprövning

För skolverksamhet ska ansökan om tillstånd ske hos Skolinspektionen.

Tillstånd, Skolinspektionen         

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot