Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Kommunen är tillståndsmyndighet för fristående förskolor

Kommunen är den som ger tillstånd och utövar tillsyn för fristående förskolor och vissa fritidshem. En nyhet 2019 är att kommunen också ska pröva om ägare och ledare uppfyller kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.

Läs vidare om kommunens ansvar för ägar- och ledningsprövning för fristående förskola i SKL:s cirkulär 18:41:

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot