Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Krav på tillstånd i en upphandling

Lagstiftning med bland annat krav på tillstånd utgör en grund till vad som kravställs i en upphandling. Därpå styrs i upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) att den lokala politiska viljan får genomslag. Det kan då handla om att ställa högre krav än lagstiftningen eller att kravställa ambitioner som inte alls är lagreglerade.

Om upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlag

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot