Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Tilllägg av tillståndskrav för ägar- och ledningsprövning

Från och med 1 janarui 2019 tillkommer tillståndskrav för ägar- och ledningsprövning för följande tjänsteområden:

  • Hemtjänst (SoL)
  • Avlösarservice i hemmet (LSS)
  • Biträde av kontaktpersoner (LSS)
  • Ledsagarservice (LSS)

Privata utförare som idag är godkända i kommunerna inom ovan områden ska senast den 1 mars 2019 ha ansökt om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om ansökan om tillstånd är inlämnad innan 1 mars får verksamheten fortsätta bedriva verksamhet utan tillstånd till dess att IVO meddelar sitt beslut.

Om den privata utföraren inte ansökt om tillstånd blir verksamheten så kallad olovlig och får därmed inte längre drivas av utföraren.

Om den privata utföraren får avslag på sin tillståndsansökan kan beslutet under vissa förutsättningar överklagas och verksamheten kan då drivas vidare i väntan på slutligt avgörande.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot