Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Tillstånd för entreprenadupphandlad verksamhet

Sedan 15 april 2017 krävs tillstånd för entreprenadupphandlad verksamhet. Tillstånd söks hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

  • Tillståndsplikten innebär att företag som tilldelas drift efter upphandling om att bedriva verksamhet på entreprenad (till exempel ett särskilt boende) behöver söka, och få, tillstånd av IVO innan de övertar driften av verksamheten.
  • Tillstånd ges i huvudsak utifrån bedömningen av lokaler, bemanning och verksamhetsledningen.

Tillståndsplikt för entreprenader och för verksamheter som ger konsulentstöd, IVO     

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot