Publicerad: 27 juni 2019

Så kan tillståndsplikten påverka den upphandlande kommunen

SKL har försökt att sammanställa ett antal råd i och med tillståndspliktens genomförande och avslag för privata utförare och den upphandlade kommunen.

Entreprenadupphandlad verksamhet

 • I upphandlingsprocessen bör hänsyn tas till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) handläggningstider för tillståndsplikten. Denna tidsperiod bör ligga mellan tilldelningsbeslut och avtalstecknande, men innan övertagandeprocessen påbörjas.
 • I upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) bör beställande kommun tydliggöra hur upphandlingen kommer att hanteras i de fall utförare ej beviljas tillstånd från IVO.
 • Strategisk planering bör ske kring hur kommunen ska möjliggöra utrymme för handläggningstiden för tillståndsplikten samt hur hanteringen sker i de fall tillståndsbeslut inte hunnit ges innan övertagandedatum.

Handläggningstider hos IVO

Varje år prövar IVO runt 4 000 tillståndsansökningar. Här får du veta mer om hur handläggningen går till och deras handläggningstider.

Handläggningstider, IVO

Verksamhet som godkänns enligt lag om valfrihetssystem (LOV)

 • Utföraren ska ha gällande tillstånd innan start av drift kan ske. För upphandlande kommun bör planering ske avseende när ett företag ska ansöka om tillstånd. Om detta exempelvis sker efter kommunens godkännande av ansökan bör framgå att avtal först tecknas i och med att utföraren har ett tillstånd från IVO för att kunna bedriva verksamheten.
 • Det kan finnas skäl att se över formuleringar i upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) kring vad som sker om en utförare inte får tillstånd från IVO samt vad som händer om en utförare blir av med sitt tillstånd från IVO.
 • Det kan vara av vikt att på ett betryggande sätt säkra att både brukare och personal kan få möjlighet att göra välinformerade och genomtänkta beslut om ny utförare eller arbetsgivare i de fall en utförare blir av med sitt tillstånd.

Avgifter och övergångsregler

Det finns inga övergångsregler gällande de nya tillståndsplikterna och vad som gäller om en utförare inte ansöker om tillstånd.

 • Avgifternas storlek skulle kunna att komma att påverka att befintliga utförare inte söker tillstånd och istället väljer att avsluta sitt uppdrag i kommunen per den 1 mars 2019.
 • Verksamheten blir så kallad olovlig om den privata utföraren inte söker tillstånd innan den 1 mars 2019, alternativt dagen då de får avslagsbeslut.

SKL uppmuntrar kommuner att:

 • se över om det kan finnas ett behov av ökad beredskap till den 1 mars 2019 för att säkra övergång för brukare,
 • inga nya placeringar sker hos privata utförare som fått avslag på sin tillståndsansökan,
 • planering omgående påbörjas för att informera brukare, och
 • försök till att säkra personal som finns i företag som inte fått tillstånd.

Det här gör SKL i frågan om tillståndsbesluten

 • SKL för kontinuerliga diskussioner både med tillståndsgivande myndigheter och med de privata utförarnas intresseorganisationer.
 • SKL informerar i nätverk, nyhetsbrev och via SKL:s webbplats i förhoppning att nå samtliga medlemmar med informationen om tillstånds- och anmälningsplikt av verksamhet

Informationsansvarig

 • Thomaz Ohlsson
  Handläggare
 • Lars Kolmodin
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot